• 0744349956
  • viladelamunte2016@yahoo.com
  • Slanic , jud. Prahova

Manastirea Zamfira

 

La jumătatea drumului dintre Ploiești și Slănic, înainte cu 23 de km. de Slănic, puteți face un popas la un alt prețios locaș de cult din România, Mănăstirea Zamfira.

Mănăstirea Zamfira este prima biserică pictată în întregime de către Nicolae Grigorescu, la vârsta de doar 18 ani. 

Numele Mănăstirii Zamfira provine de la cea care a donat moşia pe care s‑a început construirea acestei vetre monahale şi cea care a avut iniţiativa ridicării bisericii vechi, jupâniţa Zamfira.

În curtea Mănăstirii Zamfira se află mormintele familiei lui Nicolae Iorga (mama, un frate şi trei copii) şi cel al profesorului de muzică psaltică Ştefănache Popescu.

Manastirea a fost construită în timpul domnitorului Nicolae Mavrocordat, între anii 1721 şi 1743, la iniţiativa Zamfirei Apostoli, văduva bogatului negustor Manoil Apostoli. Rămasă văduvă de tânără, în 1714, deoarece soţul său, Manuil Apostol, om de încredere al lui Constantin Brâncoveanu, a fost omorât de turci, jupâniţa Zamfira va începe înălţarea bisericii din cimitir, cu hramul Sf. Treime pe la 1716‑1720.

În prezent, biserica Sf. Treime (biserica mică) nu mai aparţine în prezent mănăstirii, fiind transformată în biserică de mir.

Peste ani, Mitropolitul Nifon, aflând biserica într‑o stare avansată de degradare, zideşte în apropiere, în 1855, o altă biserică mai încăpătoare, construind împrejurul ei chilii, unde va aduce 36 de maici de la Schitul Roşioara de lângă Filipeştii de Pădure.

Biserica este în formă de cruce, cu altar, naos, pronaos şi pridvor închis cu geamuri. Tâmpla din lemn de tei este pictată şi ea de N. Grigorescu.

Clădirea are o turlă mică şi ea frumos pictată în interior. Faţadele exterioare sunt văruite în alb. 

Surse: manastirea-zamfirei.ro, destinatiidevacanta.blogspot.com;
Tur virtual: http://www.manastirea-zamfira.ro/3d/

 

#Slănic #salina #casutacutrandafiri #manasire #biserica #munte #concediu #vacanta